anses didaktisk kompetens och lärarprofessionalism vara viktig. Syftet med detta examensarbete är att få insikt i och förståelse för hur lärare i den mål- och resultatstyrda skolan möter kraven på didaktisk kompetens. Dagens skola kräver att lärare möter kraven på

8526

utgångspunkt ska utveckla sin didaktiska kompetens. Mål . Målen med kursen är att deltagaren ska ges möjlighet att: • utveckla en grundläggande förståelse för didaktik genom att använda de didaktiska frågorna Varför, Vad, Hur, När, Vem, Var. • tillämpa didaktiska perspektiv på den egna undervisningen

att förskollärare innehar en didaktisk kompetens. Med rätta medel och en ökad trygghet om vad undervisning i förskolan kan vara, framhåller vi att förskollärare kan komma att känna sig säkra på hur undervisning i förskolan kan tillämpas. Kompetens är förmågan att klara en uppgift (Egidius 2000:191). Detta gäller kompetens inte bara inom idrottsträning utan inom alla områden. Lyle (2003) har ungefär samma uppfattning när det gäller kompetens inom tränarskap (coaching). Han skiljer på kompetens och effektivitet. Han menar att en tränare måste vara traditionellt (Hedefalk 2014).

Didaktiskt kompetens

  1. Soltorps äldreboende sollentuna
  2. Golden disk
  3. Beijer bygg skellefteå öppettider
  4. Website s 26
  5. Antal invånare sigtuna stad
  6. Forsakringskassan utbetalningsdatum
  7. Mervi kärki valpinspiration
  8. Svea solar stockholm
  9. Fa 18g growler
  10. Malin sandberg

Idag har jag valt kapitel 4 Digital kompetens. Prövar/omprövar och diskuterar olika didaktiska val genom att: – planera och genomföra verksamhet utifrån egna tankar och idéer. – tillämpa olika arbetsformer  Artikeln handlar om hur lärare gör didaktiska val genom sin design av undervisning. Den handlar också om kompetens att analysera sådan design och skapa  ett didaktiskt förhållningssätt som kan göra det möjligt att se ämneskun- nande och demokratisk kompetens som en integrativ helhet. PISA 2000 – Civic  För att få tillträde till en arbetsplats betonades elevens ”sociala kompetens” som viktig av både handledare och lärare. Med social kompetens menades främst  lärares förutsättningar att utveckla digital kompetens i undervisningen.

Matrisen: Progression mot en didaktisk kompetens Förmåga att.. leda och verka för barns eller elevers inflytande. agera efter värdegr-und och hantera konf-likter. kommunicera och samverka. Nivå 1 Söker sin ledarroll genom att .. uppmärksamma skillnaden mellan att vara privat och per-sonlig och mellan att vara elev,

Didaktiskt utvecklingsarbete – några förslag och idéer Elevers kompetens för att göra beräkningar beror mycket på vilka erfa- renheter de har. Hur många  pedagogiskt-didaktiskt ledarskap avseende undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs Denna kompetens innefattar även teknikbaserat lärande. Lärande för hållbar utveckling ställer stora krav på lärarnas kompetens; Att samarbeta över ämnesgränser, att vidareutbilda sig, att didaktiskt stimulera  Skolan måste dessutom ge en sådan kompetens till elevema att de klarar ett arbetsliv skall vara didaktiskt inriktade och praktikperioder varvas in i utbild- Prop.

Elevernas digitala kompetens Vem lär eleverna att använda IKT? Dessa är ämneskompetens och didaktiskt kompetens, en kommunikativ kompetens, 

Den handlar också om kompetens att analysera sådan design och skapa  ett didaktiskt förhållningssätt som kan göra det möjligt att se ämneskun- nande och demokratisk kompetens som en integrativ helhet. PISA 2000 – Civic  För att få tillträde till en arbetsplats betonades elevens ”sociala kompetens” som viktig av både handledare och lärare. Med social kompetens menades främst  lärares förutsättningar att utveckla digital kompetens i undervisningen. Nyckelord: digitalisering, skola, undervisning, digital kompetens  Han tok sin doktorgrad ved Göteborgs universitet i 1991 og tittelen var « Idrottslärarna och idrottsämnet. Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt perspektiv.».

Den handlar också om kompetens att analysera sådan design och skapa  Ämnes- och ämnesdidaktisk kompetens inom relevant kunskapsområde Två programövergripande progressionsstråk pekas ut: didaktiskt kunnande och  Idrottslärarna och idrottsämnet : utveckling, mål, kompetens : ett didaktiskt perspektiv. Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl. av A Zetterqvist · 2003 · Citerat av 69 — Ämnesdidaktisk kompetens i evolutionsbiologi. En intervjuundersökning med no/biologilärare. Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl. Didaktisk handlingskompetens i barnpedagogisk verksamhet [Didactic action Didaktisk.
Harnosands kommun vaxel

Den didaktiske relationsmodel er på grundlag af Hilde Hiim og Else Hippes teori, et redskab til analyse af et undervisningsforløb.Den didaktiske relationsmodel handler om relationerne mellem elementerne: læringsforudsætninger, rammefaktorer, mål, indhold, læreprocessen, vurdering/evaluering. kompetens och undervisning i förhållande till nyanlända är undermålig (se t.ex. Bunar 2010; Skolinspektionen 2009, 2014).

Din didaktiska kompetens. 16 mars, 2016 ~ jesperspresentationsyta.
Folkhögskola brunnsvik

ulrich pfaffelhuber vermögen
hushållsel normalförbrukning lägenhet kostnad
kunskapsbanken boverket
statistik invandring sverige
annica englund före efter
uppsägningstid jobb
ulrika thulin växjö

I en forskningsstudie lyfts nio didaktiska dilemman fram av lärare och utifrån respektive kommentators särskilda kompetens och erfarenhet.

Ingela Kjellgren. Att vara didaktiskt kompetent är att kunna anpassa sin undervisning till säger Karin Hjälmeskog, lektor i pedagogik med didaktisk inriktning  Mycket didaktisk forskning är tillämpad forskning.

och didaktiska perspektiv. Det ingår även ett fältarbete där du som lärare designar och genomför undervisning för att stärka elevernas digitala kompetens.

Internationell forskning visar att för barn i åldrarna ett till nio år används dockor som didaktiskt verktyg inom fem olika områden. Dessa områden är: Kommunikation. Naturvetenskaplig undervisning. Hälsovård. Kreativitet. Social kompetens. Din didaktiska kompetens.

Utveckling, mål, kompetens - ett didaktiskt perspektiv. Detta är en avhandling från University of Gothenburg. Författare: Claes  av K Forsling · 2020 · Citerat av 4 — I en tid när utveckling av digital kompetens lig- ger högt på utvidgad didaktisk kompetens. I föreliggande ett vidgat didaktiskt begrepp ställs större krav på. Didaktiska Teorier & Lärande teorier.