Du har först en grundutbildning på 11 terminer där du inte har någon lön. AT-tjänsten är 21 månader i princip överallt, ingångslönen varierar men ca 25 000 kr är rimligt att räkna på. Efter AT får du din legitimation, då blir det en hyfsad löneökning.

7956

Utbildning, tjänstgöring och praktik Betald AT-stämma (avgift, lön och reseersättning). Gemensam föreläsning varje vecka (två timmar), kurser, temadagar och utbildningsdagar. Tillgång till ett fullt utrustat AT-centrum. Möjlighet till forskning genom Centrum för klinisk forskning.

Obligatoriska utbildningstillfällen. Inläsningsmaterial inför AT-dagar. Dokument/PM. AT-schema. Inom fyra veckor kommer domen i förvaltningsrätten. Följderna för Felix Warren om han tvingas göra hela AT-tjänstgöringen i repris blir svåra. – Jag har ju fått en lägre lön genom detta och karriären försenas.

At tjänstgöring lön

  1. Master på distans
  2. Skattekontoret avesta
  3. Skara djursjukhus öppettider

Foto: Daniel Eriksson. Nu är det dags att söka AT. Det finns flera hundra AT-block att söka på över 60 olika orter i landet. På vår nya och uppdaterade sajt kan du jämföra uppläggen. Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. Oftast varar allmäntjänstgöringen 21 månader, som tidigare var den obligatoriska tjänstgöringstiden.

Om du är tjänstledig på deltid för studier så ska du informera din arbetsgivare kring vilka dagar du behöver vara ledig. Studieledighetslagen ger dock ingen rätt 

Justering efter 12 månader anställning. När 3 månaders tjänstgöring kvarstår höjs lönen med 6000 kr. Efter att med godkänt resultat gått igenom läkarprogrammet, behöver du göra en AT-tjänstgöring. AT-tjänst är mellan 18 till 24 månader.

Sjukhuset i Mariehamn på Åland ger bäst betalt. Foto: Daniel Eriksson. Nu är det dags att söka AT. Det finns flera hundra AT-block att söka på 

○. Disputation => 4.000 kr/mån lönetillägg + docentur 5.000kr/mån förutom den. ”vanliga” löneökningen Adjungerad tjänst (lektor, biträdande professor, professor). Inte minst lönen under AT varierar mycket mellan olika sjukhus och det är värt att av hela Sveriges olika sjukhus som erbjuder allmäntjänstgöring för läkare. Som AT-läkare i Region Västmanland får du en genomarbetad placering på 18 månader. Under din AT fungerar du som läkare på olika kliniker.

Mellanskillnadsersättning för avlönade med en  En läkare som är klar med sin allmäntjänstgöring (AT) blir legitimerad. När legitimationen erhållits ges möjligheten att söka ST-tjänst.
Högsta vattenfall

Ledigheter under AT-tjänstgöring Ledighet under lagt schema (ej utbildning) Om en AT-läkare önskar vara ledig utöver den utlagda ledigheten ska det ske i samråd med verksamheten. Jourfri kväll och helg Önskemål om jourfri kväll och helg kan lämnas in och tas med i beaktning vid schemaläggningen. Till person, som nämnes i 2 §, erlägges för den tid han deltager i reservens repetitionsövningar, hans lön på grund av tjänste- eller arbetsförhållandet, minskad med den reservistlön, vartill han för nämnda tid är berättigad i stöd av lagen den 29 juni 1953 om avlöning åt värnpliktig för annan tjänstgöring än i aktiv trupp .

Du kan få legitimationen efter AT-tjänstgöring och avklarat AT-prov. AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård och har rätt till handledning av specialistkompetent läkare. AT-tjänster tillsätts genom förordnande som är minst 18 månader och högst 2 år.
Sikö auktionshus

kbab karlstad telefon
farsta ridskola schema
pro storvik
facebook grupper
brilli wallpaper changer

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen för läkare med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare, oavsett yrkesinriktning. AT ska bestå av utbildning samt läkararbete under professionellt ansvar.

§ 6 Övertidskompensation. 18. § 7 Restidsersättning. 20. § 8 Lön. 22. § 9 Semester tjänsteresa som går åt för själva resan till bestämmelseorten.

Om någon Predikant finnes försummelig härutinnan , at lära och förmana sine eho han är , om han har någon tjänst , och mer än 200 Daler Silfvermynt i Lön 

Lön Löner från och med 1 januari 2020: Kiruna: 35 000 kr Gällivare: 35 000 kr Kalix: 35 Huvudinriktningen för AT-läkarnas jourtjänstgöring är jour till kl 23.00,  Lön och framtidsutsikter för Läkare.

Anmälan online  Arbetsspråken i sekretariatet är engelska och franska.