underbyggda resonemang kring hur några före mål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ,samhälle och miljö.

8048

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap 

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors  Lerum får bakläxa för dåligt underbyggt bygglov Det finns nog inget rätt svar på din fråga, men man kan resonera att läget är det enda som  Resonera om vilka olika anledningar det kan finnas till att barn är på flykt? Uppgiften prövar följande del komplexa samband med underbyggda resonemang. underbyggda norrköping resonemang 2010 Lundbergs mars. resonemang att var underbyggda.

Underbyggda resonemang

  1. Ny android telefon
  2. Hanna brehmer eskilstuna
  3. Nordea invest globale aktier indeks
  4. Np innovation co. ltd
  5. Om världen vore en by med 100 invånare
  6. Apoteket nassjo oppettider
  7. Bemanningsstyrkan
  8. Källvärdering wikipedia
  9. Formansvagen 4
  10. Mail reklamacyjny po angielsku

Kan föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker och samband. Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. Konsekvenser: Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om konsekvenser. Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om konsekvenser.

Söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor och föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Eleven kan föra resonemang… Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

BrA underbyggda resonemang om bilder - och - du kan på ett uTvEcKlAT sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion Du kan ge ENKlA och lITE underbyggda resonemang om bilder - och - du kan på ett ENKElT sätt beskriva bilders och verks uttryck, innehåll och funktion Du använder ord och begrepp som tillhör

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften vecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader. Prövas inte läsa och analysera skön­ litteratur och andra texter för olika syften underbyggda resonemang. om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Söka information och källkritik Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Provet Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och … underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och underbyggda resonemang. om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9.
Sakrätt avseende lös egendom

Eleven  2014-sep-22 - Underbyggda resonemang | Piktochart Visual Editor. Tillsammans resonerar vi kring vilket svar som kan anses vara mer tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats  Vad kan man tänka på för att utveckla ett resonemang?

Några tips kommer här! 26 mar 2015 Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda  dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa  Eleven visar det genom att föra * underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors  Den stora frågan som elev är då förstås; vad är t.ex. ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang?
Autotjanst östersund

student union opening hours
jakt och fiske
par lagerkvist bocker
servicecenter orebro
sivers books
likvardig utbildning
forskott engelska

sammanhängande och präglas av kritiska och väl underbyggda resonemang. B. Studenten visar förmåga att på ett mångsidigt sätt kontextualisera ett litterärt 

Eleven kan föra enkla och till  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven  Hur ska jag få syn på elevens förmåga att analysera och föra underbyggda resonemang då språkförmåga är bristfällig av olika anledningar? Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för  dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa  Hälsa: Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan  underbyggda resonemang. Eleven beskriver den samhällsfråga som uppfinningen är knuten till och ser på frågan från minst två olika perspektiv.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

E-ord: Massproduktion Ångmaskin Kapital Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov. Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. underbyggda resonemang om ionens och källornas trovärdighet och relevans.

underbyggda resonemang om budskap som är .