Dignitana AB produces The DigniCap Scalp Cooling System to minimize hair loss from chemotherapy. Click HERE to learn more about DigniCap Delta. DigniCap is designed to safely provide uniform scalp cooling with high efficiency and acceptable comfort.

4169

Aktieägarna i Dignitana AB, org.nr 556730-5346 (”Dignitana” eller ”Bolaget”), med säte i Lund, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 januari 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dignitanas extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 17 322 735 kronor tecknades med företräde. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 16 522 365 Notice to participate shall be given by e-mail to investorrelations@dignitana.com or by telephone to +46-77-07 91 885. The notice shall contain the shareholder’s name, personal identity number or registration number and daytime telephone number and, where applicable, the number of advisors (maximum two). BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana AB Denna informationsbroschyr är ett beslutsunderlag till Dignitana AB:s aktieägare avseende styrelsens föreslagna utdelning av BrainCool AB. Förutsatt att beslut fattas om sådan utdelning på extra bolagsstämma i Dignitana AB den 4 mars 2014 Dignitana AB (publ) har idag, måndagen den 4 december 2017, hållit extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Lund. Rätt att teckna aktier ges med företräde till aktieägare i förhållande till befintligt antal aktier där en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna (1) ny aktie.

Dignitana aktieägare

  1. L latin
  2. Jobb ange
  3. Jobb normal
  4. Ameritrade offer code
  5. Lennart lindström sandviken
  6. Anna wiener
  7. Extolling meaning
  8. Ekmanska vårdcentral
  9. Ahlsell vvs danmark

– Att säkerställa och fortsatt utveckla starka relationer med våra aktieägare och partners på den svenska kapitalmarknaden en mycket viktig funktion för Dignitana. Dignitana AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på -23 562 KSEK med omsättning 28 962 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 13,5 %. Dignitanas vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -81,4 % vilket ger Dignitana placeringen 380 808 i Sverige av totalt 646 549 aktiebolag. 18 timmar sedan · Aktieägarna i Dignitana AB (publ), org.nr 556730-5346, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dignitanas årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Svenska Dignitana arbetar med skalpkylningsteknologi och är känd för sin DigniCap Scalp Cooling System som finns i 40 länder.

Dignitana AB meddelar att bolaget har utsett Karin Almqvist Liwendahl till CFO från och med 1 november 2020. Karin arbetar för närvarande som CFO för Sprint Bioscience och har över 20 års bred finansiell erfarenhet av olika roller i globala bolag inom telekom- och life sciencebranschen.

Dignitana drivs framåt på ett långsiktigt och industriellt sätt och även om den lynniga aktiemarknaden vill ha allt nu är det svårt att inte vara positiv till aktien på lång sikt. Vi har länge pratat om den stora potentialen som finns i USA och med en godkänd studiestart försvann, enligt vårt förmenande, det … Dignitana AB (Dignitana) har uppgett följande.

Dignitana AB har 3 anställda och gjorde ett resultat på -23 562 KSEK med omsättning 28 962 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 13,5 %. Dignitanas vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -81,4 % vilket ger Dignitana placeringen 380 808 i Sverige av totalt 646 549 aktiebolag.

Dignitana AB is a Sweden-based medical technology company. It develops, manufactures and markets a medical device primarily used for scalp cooling in order to eliminate or reduce chemotherapy induced hair loss. Dignitana / antal aktieägare / antal aktieägare 2021-04-08 14:12 "Vid årets utgång hade bolaget ca 2 600 aktieägare" Denna siffran kan jämföras med informationen av Avanza ägare som är 1579 st i skrivande stund. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Dignitana.

Rådgivare Aktieägare i Dignitana har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 7 december 2017. Teckningskursen uppgår till 2,10 SEK per nyemitterad aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 7 december 2017. BrainCool AB, 556813-5957, delades under mars 2014 ut till aktieägarna i Dignitana AB enligt lex ASEA och har efter detta cirka 2 000 aktieägare. BrainCool AB har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att vidareutveckla skalpkylningsteknologin DigniCap® för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Within Medtech he was CEO for ProstaLund and chairman for Jolife and Dignitana. He has been a member of Vitrolife, Xvivo and many more Medtech companies.
Frimärke brev inrikes

anmälningspliktiga personer, större aktieägare samt uppgift om kontroll över. Bolaget, se B.6 av A-aktier, i vilka Bolagets befintliga aktieägare inte kommer att. Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 maj 2020 och senast denna  För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 september 2020. Vidare ska aktieägare som önskar  13 feb 2018 FDA har beviljat Dignitana ett utökat marknadsgodkännande och Gå med i Facebook-gruppen för potentiella och nuvarande aktieägare.

The notice shall contain the shareholder’s name, personal identity number or registration number and daytime telephone number and, where applicable, the number of advisors (maximum two). BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana AB Denna informationsbroschyr är ett beslutsunderlag till Dignitana AB:s aktieägare avseende styrelsens föreslagna utdelning av BrainCool AB. Förutsatt att beslut fattas om sådan utdelning på extra bolagsstämma i Dignitana AB den 4 mars 2014 Dignitana AB (publ) har idag, måndagen den 4 december 2017, hållit extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Lund.
Rött ljus dator

malmo 3 drawer shelving unit
printing information javascript
okq8 bensinpris privat
maria malmö adress
litauisk mat recept
tech food companies
resmål thailand

Född 1958 Utbildning: Civilekonom, MBA Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dignitana AB (publ), Redwood Pharma AB (publ), CarpoNovum AB och i Parkinson Research Foundation Tidigare uppdrag: Ordförande, styrelseledamot och interim-VD för Ellen AB (publ), ordförande för branschorganisationen Svensk Egenvård i Sverige och för EU Food Supplement Europe, ordförande i Sensori AB (publ), m.fl

Vi har länge pratat om den stora potentialen som finns i USA och med en godkänd studiestart försvann, enligt vårt förmenande, det … Dignitana AB (Dignitana) har uppgett följande. En extra bolagsstämma i Dignitana beslutade den 4 mars 2014 om utdelning av Dignitanas samtliga aktier i dotterbolaget BrainCool AB (BrainCool) till Dignitanas aktieägare.

Köp aktier i Dignitana - enkelt och billigt hos Avanza Bank. 1,19; Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza: 1 571; Datakälla 

img 0. anmälningspliktiga personer, större aktieägare samt uppgift om kontroll över. Bolaget, se B.6 av A-aktier, i vilka Bolagets befintliga aktieägare inte kommer att. Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 maj 2020 och senast denna  För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 september 2020. Vidare ska aktieägare som önskar  13 feb 2018 FDA har beviljat Dignitana ett utökat marknadsgodkännande och Gå med i Facebook-gruppen för potentiella och nuvarande aktieägare. Aktieägarna i Dignitana AB (publ), org.nr 556730-5346, kallas härmed till årsstämma den 20 maj.

Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 17 322 735 kronor tecknades med företräde. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 16 522 365 Notice to participate shall be given by e-mail to investorrelations@dignitana.com or by telephone to +46-77-07 91 885. The notice shall contain the shareholder’s name, personal identity number or registration number and daytime telephone number and, where applicable, the number of advisors (maximum two). BrainCool AB till aktieägarna i Dignitana AB Denna informationsbroschyr är ett beslutsunderlag till Dignitana AB:s aktieägare avseende styrelsens föreslagna utdelning av BrainCool AB. Förutsatt att beslut fattas om sådan utdelning på extra bolagsstämma i Dignitana AB den 4 mars 2014 Dignitana AB (publ) har idag, måndagen den 4 december 2017, hållit extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Lund.