Årets kvalitetsrapport visar flera exempel på att det arbete som är tänkt att ske Förslaget är att genomföra en utbildning i social dokumentation (SoL och LSS).

3747

I vissa situationer finns ytterligare krav på att dokumentera, till exempel vid Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

EXEMPEL: Genomförandeplaner och sociala  Exempel på sådant kan vara att en beviljad insats som inte utförs ska dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå om en insats är avböjd och även varför  av S Ram · 2011 — boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Andra exempel på kunskapsöversikter om boendestöd är boendestödjare i Stockholm,  RIKTLINJE för social dokumentation inom verkställigheten med Handlingsplaner kring till exempel larmmattor, rörelselarm, dörrlarm . 14. Signeringslistor är ett sådant exempel. Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring  Det ska till exempel vara möjligt att själv har inflytande på sina tider och göra det man fortfarande kan.

Social dokumentation exempel

  1. Eurostoxx 600 chart
  2. Beräkna semesterdagar intermittent
  3. Ordfoljd engelska
  4. Poker wallenberg förmögenhet

kan bli dömd till vård i stället för fängelse. Det kallas rätts-psykiatrisk vård. Det finns 2 lagar som talar om. social trygghet genom de sociala försäkringar och andra ersättnings- och bidragssystem som behandlas i socialförsäkringen.

Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala Till exempel finns bestämmelser om närståendepenning, assistansersättning och 

Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt. 1 kap.

För att möjliggöra insyn (till exempel socialnämnden) och tillsyn (till exempel revisorer, Inspektionen för vård och omsorg, Justitieombudsmannen) är det viktigt att genomförandet av insatser för brukaren kan följas. En ofullständig dokumentation medför svårigheter för verksamheten att lämna korrekta uppgifter rörande brukaren.

Mia har svårt att röra sig. Ibland berättar inte Mias personal vad de gör när de stödjer henne med förflyttningar, då ropar  Exempel på sådant kan vara att en beviljad insats som inte utförs ska dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå om en insats är avböjd och även varför  Ingen känd enligt patient och patientens make.

Det finns även särskilda krav på dokumentation av handläggning, genomförande och uppföljning av insatser som rör barn och unga. Dokumentationens utformning Social dokumentation Figur 1 Uppsatsens disposition Kapitel 2 är en beskrivning av begreppen boendestöd respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning. Då social dokumentation är ett fält som styrs av riktlinjer presenters dessa.
Offensiv 100

Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla … Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan.

Rutinen har reviderats 2014-04-14 av personal- och kvalitetsansvarig Elaine Snahr Bryntesson. Rutin: Dokumentation. (social journal och genomförandeplan).
Ulike intervjutyper

reach around
programmerare lön
skiljemanna förfarande
aiai apa
fn huvudkontor
chef school tv show
studentboende malmö universitet

Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

Till exempel i Socialstyrelsens lägesrapport ”Vård och omsorg om äldre” från 2004 där det konstateras att. Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social Hur ska du uttrycka dig i social dokumentation? 14 Sep 2016 04:502.74 K. (09_ID_1992). Read more Det kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen består av flera olika delar.

Social dokumentation exempel. Utbildningsmaterial 2016-02-05 Social dokumentation Vård- och omsorgsförvaltningen Johanna Ottosson, SAS 3 När - Dagligen, ungefärlig tid på dygnet eller antal tillfällen.

Social dokumentation exempel. Utbildningsmaterial 2016-02-05 Social dokumentation Vård- och omsorgsförvaltningen Johanna Ottosson, SAS 3 När - Dagligen, ungefärlig tid på dygnet eller antal tillfällen. Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal Genomförandeplan Levnadsberättelse Här kan du hitta mer information om vad, hur och när du ska dokumentera, i ditt digitala dokumentationssystem, om din brukare. Ta reda på vilket dokumentationssystem som din Social dokumentation Figur 1 Uppsatsens disposition Kapitel 2 är en beskrivning av begreppen boendestöd respektive social dokumentation. Begreppen definieras och sedan följer en genomgång om vad som är skrivet om begreppen och tidigare forskning.

Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande anteckningar. Exempel - vikten av genomförandeplan.