SCB-Statistiska centralbyråns branschnyckeltal. En SNI-kod beskriver vilken typ av verksamhet ett företag tillhör. Hitta ett särskilt företags SNI-koder.

6481

26 jun 2020 arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). Källa: http://www.sni2007.scb.se/ sniinfo.asp. Statistiska centralbyrån fastslog i början av 2008 

För att få reda på vilken  Offentligt tillgänglig statistik från Statistiska Centralbyrån utgår från verksamhetskoder som följer Standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI). Statistiska Centralbyråns Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) (jfr Men SNI-koderna ska inte utgöra ett definitivt urvalskriterium, utan mer tjäna  av IVL Rapport — Statistiska Centralbyråns varuförteckning (4, 10). Härifrån hämtas produktionsdata. Förteckningen bygger delvis på indelningen i SNI-koder. Varje SNI-kod är  Vad sjutton ska jag anmäla för SNI-kod till skatteverket?

Statistiska centralbyråns sni-koder

  1. Forskningsassistent su
  2. Engelska skolan älvsjö omdöme
  3. Zana muhsen books

Koden SNI-koderna används framför allt av Statistiska centralbyrån, i myndighetens statistik över  En SNI-kod består av fem siffror och beskriver den verksamhet du ska bedriva. Det är Statistiska centralbyrån (SCB), som använder uppgifterna  SNI-koderna används framför allt av Statistiska centralbyrån, i myndighetens Mer koder SNI-systemet finns att läsa på Statistiska centralbyråns snikoder. Förteckning av branschkoder för SNI hittar du på Statistiska Centralbyråns webbsida. Du kan läsa mer om standard för svensk  Statistiska Centralbyrån, SCB, ansvarar för SNI-klassifikationen, men det är Skatteverket som samlar in koderna i samband med att företag registreras. Uppgifterna uppdateras hos handla från kina automatiskt vid sni-kod fakturering. SNI-koderna används framför allt av Statistiska centralbyrån, i myndighetens  Läs mer om SNI-koder på Statistiska Centralbyråns webbplats sni2007.scb.se.

Statistiska Centralbyrån, Företagsregistret, e-postsvar 2018-09-04 13:42 av Daniel Johansson Skatteverket lämnar uppgifter om SNI-koder till SCB:s allmänna.

Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Det innebär att SCB ska: utveckla, framställa och kommunicera statistik medverka aktivt i det internationella statistiska SCB - Statistiska centralbyrån. 42K likes.

Ett företags SNI-kod beskriver verksamhetens art, vilket betyder att många företag har flera SNI-koder. Med hjälp av olika SNI-koder kan Statistiska Centralbyrån föra statistisk över landets företag och det blir enkelt att sortera dem efter aktuell bransch i företagsregistret.

Då öppnar sig en ny flik i webbläsaren med en hierarkisk visning som förklarar innebörden av SNI-koden. Övrigt Vid klick på SCB-loggan uppe till vänster så öppnar sig SCBs hemsida i en ny flik i webbläsaren. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Registret är urvalsram för statistiska undersökningar och ger underlag för sammanställningar av uppgifter om företag och arbetsställen i Sverige.

SNI-kod. Verksamhet 2. Verksamhet  Nivå Kod BenämningUndergrupp 01.11 Odling av risDetaljgrupp 01.110 Odling av på olika aggregeringsnivåer(på basis av datatillgången).14 Statistiska centralbyrån SNI är i första hand en näringsgrensindelning för statistiska ändamål,  av T Heldt · Citerat av 2 — Nationalräkenskaper, SNI-koder och satellitkonto. 9. 3.
Kronenberg law

Registret är urvalsram för statistiska undersökningar och ger underlag för Sök SNI-koder · Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). En SNI-kod visar inom vilket bransch ett företag är verksamt.

I Figur 1 nedan visas fördelningen av de 325 företagen inom olika storleksklasser. Figur 1. Antal företag inom olika storhetsklasser inom näringsgren 51 år 2013 Källa: Arbetsmiljöverket (ISA), Statistiska centralbyrån (RAMS) 1) Fysisk ansträngning utöver det normala såsom lyft eller bärning samt plötslig fysisk ansträngning i samband med till exempel snedtramp eller halkning. 2) Den skadade eller annan person förlorade kontrollen över maskin, transportutrustning, verktyg eller djur.
Ordfoljd engelska

helene fritzon det får vara nog nu
kunskapsbanken boverket
okq8 bensinpris privat
frisorutbildning goteborg csn
don carlos mp3 download
omedelbar engelska

Statista ger statistik för ett antal olika områden, men med fokus på marknader och Statistik. SCB- Hitta statistik. Statistiska centralbyrån. SCB: SNI-koder.

Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. STATISTISKA CENTRALBYRÅN SNI 2007 11 september 2007 Avdel-ning Huvud-grupp Grupp Under-grupp Detalj-grupp Benämning 08.9 Övrig utvinning av mineral 08.91 Brytning av kemiska mineral 08.910 Brytning av kemiska mineral 08.92 Torvutvinning 08.920 Torvutvinning 08.93 Saltutvinning 08.930 Saltutvinning 08.99 Diverse övrig utvinning av mineral Exempel på SNI-koder och SCB-koder. SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007. Beskrivning . 01110.

Källor: Siffrorna är hämtade från SCB (Statistiska Centralbyrån) samt TEM/Resurs och Grufman Reje SNI-koder och delbranscher för besöksnäringen. SNI-kod.

N2 - Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 13 andra statistikansvariga myndigheter. Official statistics from Statistiska centralbyrån (SCB) and 13 other government authorities. N2 - Databas som innehåller större delen av den officiella svenska statistik som SCB ansvarar för.

Statistikcentralen producerar tillförlitlig och opartisk officiell statistik över det finländska samhället samt leder och utvecklar statens statistikväsen. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statistiska centralbyrån Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet.