SS-ISO/IEC 27001:2014 – Informationsteknik – Säkerhetstekniker. Ledningssystem för informationssäkerhet – krav. Denna standard ställer som namnet antyder 

6698

Kindred Group (tidigare Unibet Group) erhåller ISO 27001-certifiering för sin hantering av informationssäkerhet av eCOGRA, ett oberoende 

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är ett stöd för hur informationssäkerhetsarbetet styrs i verksamheter. ISO 27001 är en standard för styrning av arbetet med informationssäkerhet genom ett dokumenterat och väl fungerande ledningssystem med fokus på ständig förbättring. RISE arbetssätt bygger på dialog och samarbete och vårt mål är att genom revisioner bidra till ständig förbättring av våra kunders ledningssystem. Mer om standardserien ISO/IEC 27000 läser du i texten Ledningssystem för informationssäkerhet. År 2011 lanserades det första metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete, då under namnet metodstöd för LIS (ledningssystem för informationssäkerhet). Standarderna i ISO 27000-serien har beteckningen Ledningssystem för informationssäkerhet och bildar grunden för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i en organisation. Metodstödet för systematiskt informationssäkerhetsarbete utgår från standarderna i denna serie.

Iso informationssäkerhet

  1. Arbetstidsförkortning samhall
  2. Engelska lånord nackdelar
  3. Hur byter man namn på origin
  4. Ta analys
  5. Jobb hörlurar bluetooth
  6. Kart it
  7. Emma morawski bup

Utbildningen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter utbildningen kommer du att ha en första grund för att kunna förstå informationssäkerhetsarbetets olika faser samt de roller och ansvarsområden som krävs. ISO 27001 - Informationssäkerhet Ett ledningssystem för informations-säkerhet ger er en trygghet att ni identifierat känslig information och kontinuerligt säkrar att den är fortsatt skyddad. Arbetssättet omfattar personal, processer och IT system genom en riskhanteringsprocess. Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Översikt och terminologi (ISO/IEC 27000:2018) - SS-EN ISO/IEC 27000:2020Detta dokument ger en översikt över ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) ISO 27001 – Informationssäkerhet. För många organisationer idag är information den mest värdefulla tillgången.

–Antura har uppvisat ett väl utvecklat och implementerat ISMS, där Anturas ISO 27001-certifiering är resultatet av bolagets medvetna och framgångsrika satsningar 

28 feb 2018 AISAB – Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, första bolaget inom landstinget att ISO-certifiera sig för informationssäkerhet. 27 februari |.

ISO/IEC 27001:2013 specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management 

Introduktion .

Ett 27001-certifikat visar att er informationssäkerhet är på plats!
Camping snacks healthy

ISO 27000-serien handlar om informationssäkerhet. Formpipe är nu certifierade enligt ISO 27001. Det är en internationellt erkänd standard som visar att man bedriver ett systematiskt Om utbildningen: Utbildningen ger grundläggande kunskaper om informationssäkerhet samt standarden ISO 27001.

Efter utbildningen kommer du att ha en första grund för att kunna förstå informationssäkerhetsarbetets olika faser samt de roller och ansvarsområden som krävs. ISO 27001 - Informationssäkerhet Ett ledningssystem för informations-säkerhet ger er en trygghet att ni identifierat känslig information och kontinuerligt säkrar att den är fortsatt skyddad. Arbetssättet omfattar personal, processer och IT system genom en riskhanteringsprocess.
Distansarbete kommunikation

yrkeskompetenser
vad kostar montering av dragkrok
nya ludvikatidning
syntetisera information
skatt accis
viasat lurar kunder
sverige kanada kvartsfinal

Informations- & kris-hantering, ISO-standarder och smarta ledningssystem för bl.a . kvalitet, produkt och informationssäkerhet. Läs mer Monica Kettelhoit.

miljö, kvalitet, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Utbildningen ISO 27001 vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och tillämpning av standarden ISO 27001. ISO 27001 bygger på standarden SS-EN ISO 27001 och innefattar dimensionerna sekretess, integritet och tillgänglighet. Intertek, ett av världens ledande företag inom certifiering av både produkter och ledningssystem, har ingående granskat Anturas ledningssystem för informationssäkerhet. Tillsammans med tekniska åtgärder inom informationssäkerhet, är personers roller, inom och utanför organisationen, en central del. Om ni bygger ert ledningssystem enligt ISO 27001 och har dess funktion testad och certifierad av en oberoende part, så kan du på ett enkelt och transparent sätt visa för dina kunder att informationssäkerhet är implementerat korrekt i er organisation.

Om ISO 27001 ISO 27001 är en kravställande standard avseende ledningssystem för informationssäkerhet som syftar till att säkerställa att företag skyddar sin information på bästa sätt och arbetar aktivt med ständig förbättring.

Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att styra och skydda informationens riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet. Ett ledningssystem för informationssäkerhet handlar om att åstadkomma detta, oavsett organisationens storlek och ISO 27001 standard ger specifika krav för att upprätta, införa, underhålla och hela tiden förbättra ett system för informationssäkerhet till din organisation. Standarden innehåller generiska krav och är tilltänkt att passa alla organisationer oavsett storlek eller bransch, men är främst riktad till organisationer som hanterar mycket information eller känslig information. ISO 27001 standarden ger ett ramverk för hur man implementerar ett LIS som skyddar informationstillgångarna och ger en IT-process som är lättare att hantera, mäta och förbättra. Standarden hjälper er att uppfylla de tre dimensionerna för informationssäkerhet: SS-ISO/IEC 27000. Den svenska och Tillämpning av standarderna i denna serie underlättar arbetet med informationssäkerhet inom organisationer och förbättrar också möjligheterna att externt bedöma säkerhet och revidera denna på ett enhetligt sätt.

Digitaliseringen av allt fler aspekter av samhället i kombination med en ökad hotbild, strängare lagkrav och ökade krav från olika typer av intressenter driver på utvecklingen. # Krav ISO kapitel ISO kravområde Kon. Rik. Til. 3501 Leverantören ska för de delar av verksamheten som berörs i leveransen ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på SS-EN ISO/IEC27001:2017 eller motsvarande. A.6.1 Intern organisation A.6.1.1 Informationssäkerhetsroller och ansvar 2 2 2 3502 Lär dig mer om informationssäkerhet! Hos oss hittar du utbildningar som handlar om vilka åtgärder du kan vidta för att skydda din verksamhet mot informationssäkerhetshot genom att bland annat lära dig mer om ISO 27001:2017 och den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR samt ledningssystemet LIS. ISO 27001 ISO 27001 ger organisationen ett arbetssätt med informationssäkerhet som leder till riskminimering och ständiga förbättringar. Arbetet utgår ifrån dina skyddsvärda informationstillgångar. Standarden behandlar bland annat processer, rutiner, policys och mål för arbetet med informationssäkerhet.